Câu chuyện sắc đẹp

Chị Đỗ Hiển Linh

Ngày 1

 • Cân nặng: 72kg

Ngày 28

 • Cân nặng: 65kg

Chị Phạm Thị Mỹ Trinh

Ngày 1

 • Chiều cao: 1m55
 • Cân nặng: 75kg
 • Số đo vòng 2: 100cm

Ngày 28

 • Chiều cao: 1m55
 • Cân nặng: 55kg
 • Số đo vòng 2: 68cm

Chị Đỗ Hồng Phúc

Ngày 1

 • Chiều cao: 1m66
 • Cân nặng: 72kg
 • Số đo vòng 2: 90cm

Ngày 28

 • Chiều cao: 1m66
 • Cân nặng: 64kg
 • Số đo vòng 2: 72cm

Chị Tô Thị Mỹ Hạnh

Ngày 1

 • Chiều cao: 1m53
 • Cân nặng: 68kg
 • Số đo vòng 2: 75cm

Ngày 28

 • Chiều cao: 1m53
 • Cân nặng: 49kg
 • Số đo vòng 2: 68cm

Chị Đào Thị Nết

Ngày 1

 • Cân nặng: 89kg
 • Số đo vòng 2: 115cm

Ngày 28

 • Cân nặng: 57kg
 • Số đo vòng 2: 75cm

Chị Huyền Thanh

Ngày 1:

 • Cân nặng: 60kg
 • Số đo vòng 2: 90cm

Ngày 13:

 • Cân nặng: 55kg
 • Số đo vòng 2: 78cm

Chị Lý Nhi

Ngày 2:

 • Cân nặng: 78kg
 • Số đo vòng 2: 88cm

Ngày 40:

 • Cân nặng: 68kg
 • Số đo vòng 2: 72cm